Funksjonellmedisin hjemmesiden

Genetisk Bypass 2

Publisert: 1 år siden
Kategori: Genetisk Bypass

Medlem: 990,-

Ikke medlem:
1090,-

Genetisk Bypass 2.

Vennligst merk at dersom du ikke har fullført gruppeoppfølging nr. 4 i helseforbedringsprogrammet så koster dette møtet kr. 990,- dersom du er medlem.

Hvis du følger andre programmer hos oss som Eks: Gener og helse, hormon helse for kvinner ol. så koster dette møtet også kr. 990,-

For ikke-medlemmer er prisen 1090,-

Tidspunkt

Kontakt oss

Oslo og Trondheim med hovedkontor i Oslo.

Oslo: 97992500

Trondheim: 72909520